Helgø Matsenter Sola

  • RK Tekniske AS leverte alt kjøle- og fryseteknisk utstyr, inkludert elektriske installasjoner.
  • 200 kW isvannsanlegg. R-134a er valgt som kuldemedie på isvannsmaskinen, da dette gir opptil 7 – 8 % besparelse på energiforbruket sammenlignet ved bruk av R-507.
  • 35 kW Co2 DX fryseanlegg som kondenserer mot R-134a på kjøleanlegget, noe som gir et lavere energiforbruk, enn ved kondensering mot isvann.
  • For ytterligere energibesparing, er pumper kald/varm side, samt tørrkjølervifter, frekvensregulert.
  • 120 kW av overskuddsvarmen gjenvinnes i ventilasjonsanlegg.