God energiledelse lønner seg – både på kort og lang sikt

  • Energirådgivining og -ledelse Energirådgivining og -ledelse

Ofte tenker man at energiledelse er omfattende og komplisert. Likevel er det mulig å oppnå gode resultater med enkle grep og målrettet innsats. Det handler rett og slett om å ta grep om energibruken. Energiledelse handler om å identifisere smarte, kontrete, varige og lønnsomme energitiltak for alle typer bygg, både nybygg og eksisterende bygg, gjennom godt samarbeid over tid.

Energirådgivning innebærer kartlegging av energitilstand og -forbruk, og etablere helhetlige tiltaksplaner basert på hva som er både lønnsomt og hensiktsmessig for bygget det gjelder.

Energimerking

Energieffektivisering

Energiovervåking og kontroll

Ta kontakt