Langflåtveien 35 på Mariero har gjennomgått en energiforvandling. I det godt voksne bygget er energiforbruket redusert med over 50 % – i tråd med måloppnåelse som RK Tekniske forespeilte kunden da de kjøpte energitiltakene. Energiforbruket har gått fra energikarakter rød D til lysegrønn A. Daglig leder Sigbjørn Årsvoll Olsen i Toyota Sørvest forteller om hvorfor de har energieffektivisert, hva de sparer og hva de opplever av andre fordeler.

Toyota Sørvest har røtter tilbake til 1936, da Jonas Hegre startet bensinstasjon i Sandnes. Året etter var han også bilforhandler. I dag selger og reparerer Toyota Sørvest biler på Forus, Bryne og Mariero. Mens lokalene er nye og moderne på de to førstnevnte lokasjonene, er bygget i Langflåtveien 35 nærmere 30 år. Det var altså ikke tilfeldig at RK Tekniske tok et initiativ overfor sin mangeårige kunde.

For godt til å være sant

– Ja, det stemmer. Vi fikk et tilbud om energianalyse av eksisterende anlegg. Den førte til et forslag om en tiltakspakke som skulle halvere energibruken vår, sier Sigbjørn Årsvoll Olsen, daglig leder i Toyota Sørvest. Regnestykket var nesten for godt til å være sant.

– RK Tekniske forespeilte oss en reduksjon i energibruken på mellom 50 og 60 prosent og nedskriving av investerte kostnader i løpet ett år. Regnestykket baserte seg på strømprisene som da var skyhøye, så med dagens priser tar det nok tre år. Det oppjusterte anlegget sto klart i april, og mai er første sammenlignbare måned. Selv om mai 23 var kaldere enn mai 22, så er energibruken vår redusert med i overkant av 50 prosent. I kroner gir det 560 000 i besparelse hvis vi regner en strømpris på 2 kroner per kW/t inkludert nettleie, sier Toyota Sørvest-lederen.

Overvåking og rapportering

– God rapportering er svært viktig for oss. Vi skal fintune litt, men rapportene er allerede enkle å lese. Vi kan også gå inn i detaljer, for eksempel se spesielt på ladere. Overvåkingen gjør at RK også stiller oss kritiske spørsmål, for eksempel om hvorfor vi har på varme et sted det ikke trengs. I det hele tatt er det viktig at overvåking og rapportering er sømløst. Energieffektivisering er ikke noe vi driver med til daglig, sier Sigbjørn Olsen. Han er tydelig på at det var økonomien som var hovedtriggeren for å energieffektivisere bygget.

– Helt klart! Alt blir dyrere, og du er nesten nødt til å gjøre de tiltakene du kan for å holde oppe lønnsomheten. Men det er også kjekt å vise at bedriften er opptatt av miljøet. Toyota har arbeidet med bærekraft siden 1960-tallet og jobber langsiktig i henhold The Toyota Environmental Challenge 2050 og The 2030 Milestone, sier Sigbjørn Olsen – som kanskje snart får skrøyd?

– Vi rapporterer i hvert fall miljøtall. Toyota er interessert i hva hver forhandler gjør på området, sier sjefen i Toyota Sørvest. Han er godt fornøyd med jobben RK Tekniske har gjort.

Prosess med mye god læring

– Prosjektgjennomføringen har vært smooth. Installasjonen ble tilpasset produksjonen på huset. Jeg har fått god rapportering underveis, vi har evaluert sammen etter ferdigstilling og kommer til å følge opp med et årlig møte. Det gode samarbeidet med RK Tekniske går begge veier og har vart i mange år, sier Olsen som bruker lokale leverandører der han kan. Den daglige lederen i Toyota Sørvest ser flere fordeler enn lavere energiforbruk og miljøbidrag.

– Det stilles strengere og strengere miljøkrav til bygg og anlegg. Nye EU-regler er på trappene, og det er viktig å være forberedt. En prosess som dette har også gitt mye god læring. Det øker bevisstheten rundt energibruk. Vi så for eksempel allerede i vinter at de ansatte ble flinkere til å lukke verkstedporten. Nå ser jeg fram til dele rapporteringen internt. Jeg har god tro på at det vil gjøre oss enda mer energismarte, sier Sigbjørn Årsvoll Olsen.

Langflåtveien 35

Type bygg: Kontor, verksted og butikk

Eier: Ståle Oftedal

Byggeår: 1984/85

Størrelse: ca. 1300 m2 x to etasjer = ca. 2600 m2

Leietaker 1.etasje Toyota Sørvest

Leietakere 2.etasje: My Car og Helgø Møbler

Energikilde: Elektrisk strøm

Energitiltakene – dette er gjort!

  • Installert luft-til-vann varmepumpe på 90kW som gir varme til et eksisterende ventilasjonsaggregat som varmer opp verkstedsarealene
  • Ventilasjon fra verksted og servicesenteret er frakoblet og supplert med et nytt ventilasjonsaggregat med luft-til-luft varmepumpe
  • Installert to luft-til-luft varmepumper i i hvert av de to salgslokalene i 2. etasje
  • Byttet til LED-belysning i verkstedsarealet til Toyota
  • Satt opp energiovervåkningssystem for My Car, Helgø Møbler, felles ventilasjon for 2. etasje, elbillading til Toyota, varme og ventilasjon i verksted 1. etasje, samt hovedmåler for hele bygget
  • Justert driften av tekniske anlegg etter evaluering av energiforbruk.

 

-50 %

Energiforbruk

3 år

Investering nedbetalt

-77 500 kg

CO2-utslipp