Kontorbygg

Bytte fra el oppvarming til varmepumpe

Flere kontor bygg i Norge har direkte elektrisk oppvarming for å møte deres varmebehov.  Å bytte til varmepumper for å produsere varme er en langt billigere og fremtidsrettet teknologi. Varmepumpe har følgene fordeler:

 • Reduserte driftskostnader: Varmepumper er kjent for deres effektivitet. I stedet for å generere varme, overfører de den fra ett sted til et annet. Dette gjør at de bruker mye mindre energi sammenlignet direkte el varme.
 • Redusert karbonavtrykk: Ved å erstatte fossile brenselbaserte systemer med varmepumper, vil du betydelig redusere CO2-utslippene og bidra til en grønnere industriell praksis. For bedrifter som ønsker å styrke sitt miljøvennlige omdømme, er dette et viktig skritt fremover.
Varmepumpeanlegg for industribygg

Energitap ved dårlig regulering

En av de mest undervurderte, men potensielt høyest kost/nytte, er dårlig regulering av ventilasjonssystemer.

 • Uberegnelig luftstrøm: Ventilasjonssystemer som ikke er riktig regulert kan enten blåse for mye eller for lite luft. For mye luftstrøm fører til unødvendig energiforbruk, mens for lite kan skape dårlig inneklima og kreve ekstra energi for oppvarming eller avkjøling.
 • Unødvendige Start/Stopp: Konstant oppstart og avstenging av systemet på grunn av dårlig regulering kan forårsake høyere energiforbruk og redusere levetiden på utstyret.
 • Ubalansert system: Uten riktig regulering kan deler av en bygning motta utilstrekkelig ventilasjon, mens andre deler mottar for mye. Dette krever ytterligere energi for å kompensere for ubalansen, som for eksempel økt oppvarming eller avkjøling.
 • Økt vedlikehold: Systemer som konstant kjører under sub-optimale forhold på grunn av dårlig regulering kan oppleve mer slitasje, som igjen krever mer vedlikehold og potensielle reparasjoner.

 

Illustrasjonsbilde av dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg

Regulering av ventilasjonsluft

Fire gode grunner til å regulere ventilasjonsluften.

 • Helse & velvære: For høye CO²-nivåer kan føre til tretthet, hodepine, og nedsatt konsentrasjon. Ved å regulere ventilasjon basert på faktiske CO²-nivåer, sikrer man et sunnere og mer produktivt arbeidsmiljø.
 • Energibesparelser: Tradisjonelle ventilasjonssystemer arbeider ofte etter faste tidsplaner, uten hensyn til faktisk behov. Å regulere ventilasjon system etter behov etter måling av luftvalitet, noe som reduserer unødvendig energibruk.
 • Kostnadsreduksjon: Mindre energibruk betyr lavere driftskostnader. Investeringen i et behovsstyrt system betaler seg raskt tilbake gjennom besparelser på energiregningen.
 • Bærekraft: I en tid der bærekraft er avgjørende, bidrar behovsstyring av system til grønnere drift av bygninger.

Solceller

Ser du opp på det store taket av industribygget ditt? Det er mer enn bare en beskyttelse mot elementene; det kan være din neste store inntektskilde.

Her er teknikken og logikken bak solceller:

 • Gratis støm: Solceller, jobber ved å konvertere sollys direkte til elektrisitet. Med de siste fremskrittene innenfor teknologi, har effektiviteten til solceller økt betraktelig, og de er nå i stand til å produsere strøm selv på overskyede dager.
 • Netto måling: Med netto måling kan du selge overflødig energi tilbake til strømnettet. Dette betyr ikke bare at du reduserer dine egne strømkostnader, men også at du kan få en pen liten inntekt fra energiselskapene.
 • Tilpasset design: Solcellesystemer for industrielle bygninger kan skreddersys for å matche byggets spesifikke energibehov og arkitektoniske design, slik at du får mest mulig ut av investeringen din.
 • Bærekraftig fordel: I tillegg til økonomiske besparelser, vil bedriften din også styrke sitt grønne omdømme. Forbrukere og partnere verdsetter bedrifter som tar miljøansvar.
 • Lang levetid: Solceller er en etablert teknologi og har demonstrert levetid på 25+ år med minimalt vedlikehold.
 • Enova: RK Tekniske kan hjelpe til med å søke Enova støtte til ditt solcelle anlegg.
Illustrasjonsbilde av taket på et industribygg dekket med solcellepaneler

Ta kontakt for en nærmere og uforpliktende presentasjon av prosess og muligheter