RK Tekniske

Vi skal levere komplette og
energieffektive tekniske løsninger

  • Inneklima Inneklima

Totalteknisk leverandør. 1 person å forholde seg til. 1 ansvarlig=besparelser. Vi har lang og bred erfaring innnefor dagligvare, matindustri, næringsbygg og rehab. Rk har stort fokus på miljø og har levert desidert flest mljøvennlige CO2 anlegg i regionen.

En ekte RK’er skal ha disse karaktertrekkene: nytenkende, yrkesstolte og trivelige. Håper du kjenner oss igjen. RK vil være ansvarlig for alt av teknisk vedlikehold og installasjon innenfor våre fag hos kunden, likeså HMS, sikkerhet og god gammeldags yrkesstolthet.

Datterselskapet JBS Inneklima as består av erfarne fagfolk med en solid porsjon yrkesstolthet.

Selskapet har de beste løsningene for å ivareta morgendagens krav til inneklima. JBS er lokal leverandør som leverer energieffektive og behovsstyrte inneklimatjenester, samt automatisering av tekniske anlegg i bygg. Selskapet tilbyr avtaler for vedlikehold, drift, overvåking og energiøkonomisering. I samarbeid RK Tekniske as drifter JBS alle fagene på en lønnsom måte for kundene.