Energieffektive og behovsstyrte
inneklimatjenester

  • Inneklima Inneklima

JBS er en lokal leverandør som leverer energieffektive og behovsstyrte inneklimatjenester, samt automatisering av tekniske anlegg i bygg. Selskapet tilbyr avtaler for vedlikehold, drift, overvåking og energiøkonomisering. I samarbeid RK Tekniske as drifter JBS alle fagene på en lønnsom måte for kundene.

 

 

Lang fartstid og bred kompetanse

JBS Inneklima eies av RK Tekniske og de tre gründerne Jone Byre, Bjørn Inge Haaland og Simen Wiull (JBS) som alle har lang fartstid og bred kompetanse innenfor inneklima- og byggautomatiseringsfaget. Laget kjennetegnes ellers av kundeorientering og en solid porsjon yrkesstolthet. Selskapet er samlokalisert med RK i Boganesveien 48 på Hinna.

Les mer om JBS Inneklima her