Miljøfyrtårn

Vår virksomhet er sertifisert Miljøfyrtårn, noe som innebærer at vi har dokumentert at vi jobber systematisk og målrettet med å redusere våre miljøpåvirkninger.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan vi sorterer avfallet vårt eller hvor mye energi vi bruker. Det handler i stor grad om innkjøpene vi gjør og kravene vi stiller til produkter og tjenester.

Vi er opptatt av å ta samfunnsansvaret og miljøpåvirkningene våre på alvor.
Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem og et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger.

Etter at vi ble miljøsertifisert, har vi fått bred anerkjennelse fra våre ansatte og et mye større engasjement rundt miljøansvar. Alt i alt en positiv sak som gjør godt for kulturen vår og i tillegg er bra for omverdenen.

Les vår miljørapport for 2023