Vi skal levere komplette og
energieffektive tekniske løsninger

Totalteknisk leverandør. 1 person å forholde seg til. 1 ansvarlig=besparelser. Vi har lang og bred erfaring innnefor dagligvare, matindustri, næringsbygg og rehab. Rk har stort fokus på miljø og har levert desidert flest mljøvennlige CO2 anlegg i regionen.

En ekte RK’er skal ha disse karaktertrekkene: nytenkende, yrkesstolte og trivelige. Håper du kjenner oss igjen. RK vil være ansvarlig for alt av teknisk vedlikehold og installasjon innenfor våre fag hos kunden, likeså HMS, sikkerhet og god gammeldags yrkesstolthet.