Bru Gard

Modernisering av kjøleanlegget i Veggjabergvegen på Brusand

Kjøleanlegget i Veggjabergvegen fra 1995 har gjennomgått en etterlengtet modernisering, først og fremst for å sikre stabil drift. Men miljøgevinsten og reduksjonen i driftskostnader har også vært betydelig. Energiforbruket er redusert med 50 %, fra ca. 400 000 kw/t til 200 000 kw/t per år. I kroner en årlig besparelse på ca. 400 000, gitt en strømpris på 2 kroner per kW/t inkludert nettleie. Investeringen er nedbetalt på 4,3 år. Miljøet er spart med en reduksjon i CO2-utslippet på 55 400 kg.

Les mer

RK Tekniske

Energieffektivisering av eget kontor- og lagerbygg i Boganesveien

Det mer enn 70 år gamle bygget vårt i Boganesveien 48 på Hinna er energieffektivisert gjennom flere tiltak. Energiforbruket er redusert med 80 %. Energikarakteren er flyttet fra oransje F til lysegrønn C, men reelt forbruk tilsvarer lysegrønn A. I kroner en årlig besparelse på 192 000, gitt en strømpris på 2 kroner per kW/t inkludert nettleie. Investeringen er nedbetalt på 3,6 år. Miljøet er også spart: CO2-utslippet er redusert med 6316 kg.

Les mer

Toyota Sørvest

Energieffektivisering av bygget i Langflåtveien 35

Det godt voksne bygget i Langflåtveien 35 på Mariero har gjennomgått en energiforvandling. Energiforbruket er redusert med over 50 %. Energikarakteren er flyttet fra rød D til lysegrønn A. I kroner en årlig besparelse på 560 000, gitt en strømpris på 2 kroner per kW/t inkludert nettleie. Investeringen er nedbetalt på 3 år. Miljøet er også spart: CO2-utslippet er nemlig redusert med 77 500 kg.

Les mer

Coop Extra Kverneland

Ny butikk på Kverneland

RK Tekniske AS har her levert et transkritisk CO2-anlegg. Dette er det andre anlegget her i distriktet hvor en kun bruker miljøvennlig CO2 som kuldemedie på både kjøl og frys. Bunnpris Tasta var først ute med denne type anlegg. Også dette levert av RK-Tekniske. Co2 transkritisk kjøleanlegg med kuldeytelse på totalt 86 kW. For å ha full back up på driften, er anlegget delt opp i 2 separate system, som hver yter 43 kW. Trinnløs varmegjenvinning hvor en gjenvinner opp mot 55 kW varme. Første anlegg av denne type i Rogaland, som CE-merkes. Hele leveransen vår ble kontrollert av Teknologisk Institutt AS, uten anmerkninger.

D. Danielsen AS

Nytt Co2 kjøle- og fryseanlegg

Fryselager på 735 m2, med en lagringstemperatur på -25. Kjølelager på 370 m2. Byggteknisk- og teknisk utstyr er forberedt til å kjøre dette rommet som frys, i en enkel operasjon. Fremtidsrettet løsning for utvidelse av frysekapasitet. 2 stk kjølte transportlager, hver med et areal på 200 m2. RK-Tekniske AS har levert hele den kuldetekniske installasjonen. CO2 Transkritisk Boosteranlegg fra SCM Frigo, med kuldeytelse på 152 kW på frys, og 118 kW på kjøl. All overskuddsvarme blir gjenvunnet i ventilasjonsanlegg, tappevann, gulvvarme etc.

Fisketorget Stavanger

Leverandør på kjøle- og fryseanlegg

RK-Tekniske AS har levert ny delikatessedisk for fisk samt rustfritt kjølerom, med tilhørende kjøleanlegg. «Dette er byens mest eksklusive fiskedisk» reklamerer de med. Såpass skal det være!