Klimaavtale

En klimaavtale sørger for at anlegget deres er forsvarlig vedlikeholdt slik at vi forebygger driftsstans, passer på at anlegget har optimalt strømforbruk og levetid.

En klimaavtale skreddersys deres behov, og kan om ønskelig inkludere alle fag. Klimaavtale inkluderer fast mann ordning, som betyr at dere får en dedikert tekniker til deres bygg/anlegg. Dette gjør at teknikeren blir meget godt kjent med dere og deres anlegg. Og dere kan kontakte ham direkte for raskest mulig hjelp.

Dere får tilgang til vår vaktordning 24/7. der hvor vakthavende har tilgang til SD-sentral driftsovervåking har tekniker muligheten til å sjekke anlegget vi web for å vurdere om et utrykk er nødvendig, erfaringsmessig unngås mange utrykninger.

Aldri klimakrise.
Alltid rask oppfølging hvis anlegget svikter.
Alltid godt samarbeid.