VI ER HER FOR DEG
24 TIMER I DØGNET

Sekunder
Minutter
Timer

Vi holder hodet kaldt døgnet rundt:

Fast mann

gir ekstra trygghet

Service og vedlikehold er sentrale elementer i et godt kundeforhold. RK Tekniske tilbyr, som eneste aktør i bransjen, et “fast mann-system” der du er garantert at din faste kontaktperson hos oss utfører minst 80 % av arbeidet vi gjør for deg. Det handler om tillit, om kommunikasjon, om å bli kjent med dine behov og dermed kunne gjøre en enda bedre jobb.

 

Vi har også døgnvakt. Samme hva klokka er når du trenger oss, er vi der innen maks to timer. Døgnvakten vår overvåker for øvrig anlegg via web og en bærbar pc.

 

RK Tekniske tilbyr også kundene sine å tegne serviceavtale. Moderne kjøleanlegg regnes for å være svært driftssikre, men det kan oppstå feil. Jevnlig vedlikehold reduserer faren for at noe inntreffer.