Erfarne og yrkesstolte lagspillere

RK startet som kjøleentreprenør i 1977. Vi har utviklet seg til å bli en totalteknisk entreprenør med kulde, elektro, inneklima og energieffektivisering som forretningsområder. Energirådgiving en naturlig videreutvikling av den samlede kompetanse i selskapene våre. Samkjøring av tekniske installasjoner er svært lønnsomt. Hovedmarkedet vårt er matindustrien samt næringsbygg og rehab, primært i sør-Rogaland.

 

 

 

 

Gode folk
De fire forretningsområdene er fordelt på tre selskaper preget av god samarbeidskultur på tvers og høy grad av gjensidig respekt. Gode folk er en fellesnevner. Medarbeiderne våre har lang ansiennitet, er stabile og yrkesstolte. Rekruttering sikres ved at lærlinger tas inn hvert år. RK-konsernet har totalt ca. 60 medarbeidere.

Energisk familie
Det var Roald og Bjørg Kristensen som etablerte RK Tekniske. I dag er det sønnen Rolf Kristensen som er daglig leder og eier av den tradisjonsrike familiebedriften. RK-selskapene holder til i eget hus i Boganesveien på Hinna – et bygg som er energieffektivisert til de grader at strømforbruket er redusert med 80 %. Medisinen vi foreskriver virker.