Et energieffektivt bygg er mer bærekraftig og bidrar til å redusere klimautslippene

  • Energi og miljø Energi og miljø

40 prosent av den totale energibruken i dag går til bygging og drift av bygg.  En vesentlig del av dette går til oppvarming, kjøling, varmtvann, belysning og teknisk utstyr. I likhet med resten av Europa har Norge forpliktet seg til å redusere energibruken og bidra til et bedre klima. Både energimerke-ordningen og de stadig strengere byggetekniske forskriftene er et resultat av disse forpliktelsene.

Ifølge Statistisk sentralbyrå forbruker norske yrkesbygg rundt 29 TWh – 29 milliarder kilowatt-timer – hvert eneste år. Her er det et formidabelt potensiale for å redusere dette, og det antas at virksomheter som benytter seg av næringsbygg bruker årlig minst 5 milliarder kroner for mye på energi – ikke fordi strømprisen er høy, men fordi byggene ikke er optimalisert i forhold til energibruken.

Vi i RK Tekniske brenner for dette og bidrar til energieffektive løsninger i nye, så vel som eksisterende bygninger og jobber med alt fra rådgivning og design til installasjon, drift og service.

Energirådgivning og -ledelse

Miljørådgivning og -rapportering

EU taksonomi

Ta kontakt