Miljøbevissthet øker konkurransekraften

  • Miljørådgivning og -rapportering Miljørådgivning og -rapportering

Flere og flere stiller krav til miljørapportering i anskaffelser og forretningsavtaler.

Miljørapportering handler om å kartlegge forbruk og utslipp knyttet til egen virksomhet, både direkte og indirekte. Miljørådgivning innebærer å forbedre eget klimaavtrykk med ulike tiltak, som avfallshåndtering og sortering, energieffektivisering og tiltaksplaner.

Med nye krav til bærekraftsrapportering er det å ha oversikt over CO₂-utslipp/GHG-utslipp og forbruk av råvarer, energi, vann og avfallshåndtering viktigere enn noen gang.

Det er ikke bare energi som kan overforbrukes, også vannressurser og avfallsmengder må måles og reduseres for å unngå unødvendige kostnader og for å skåne miljøet. Ved å forbedre avfallshåndteringen og øke sorteringsgraden, sørger vi for at flere ressurser går tilbake i kretsløpet, samtidig som det er økonomisk gunstigere å kvitte seg med sortert avfall enn usortert. Når du jobber for å finne mer bærekraftige og ressurseffektive løsninger, blir du også mer lønnsom.

Ta kontakt