RK Tekniske

Vi skal levere komplette og
energieffektive tekniske løsninger

  • Kulde Kulde

Totalteknisk leverandør. 1 person å forholde seg til. 1 ansvarlig=besparelser. Vi har lang og bred erfaring innenfor dagligvare, matindustri, næringsbygg og rehab. RK har stort fokus på miljø og har levert desidert flest miljøvennlige CO₂-anlegg i regionen.

En ekte RK’er skal ha disse karaktertrekkene: nytenkende, yrkesstolt og trivelig. Håper du kjenner oss igjen. RK vil være ansvarlig for alt av teknisk vedlikehold og installasjon innenfor våre fag hos kunden, likeså HMS, sikkerhet og god gammeldags yrkesstolthet.

RK har et fastmann-system hvor alle kunder med serviceavtale får sin egen kontaktperson. Vi har lang erfaring med produkter som er direkte lønnsomme for kundene. For eksempel: minimal vareuttørking, lang holdbarhet ved fryselagring, energisparing, varmegjenvinning.