RK Tekniske

Vi skal levere komplette og
energieffektive tekniske løsninger

  • Elektro Elektro

Totalteknisk leverandør. 1 person å forholde seg til. 1 ansvarlig=besparelser. Vi har lang og bred erfaring innenfor dagligvare, matindustri, næringsbygg og rehab. RK har stort fokus på miljø og har levert desidert flest miljøvennlige CO₂-anlegg i regionen.

En ekte RK’er skal ha disse karaktertrekkene: nytenkende, yrkesstolt og trivelig. Håper du kjenner oss igjen. RK vil være ansvarlig for alt av teknisk vedlikehold og installasjon innenfor våre fag hos kunden, likeså HMS, sikkerhet og god gammeldags yrkesstolthet.

Vårt samlokaliserte datterselskap Akaso Elektro AS er en allround elektroentreprenør som på kort tid er blitt blant regionens ledende.

Det profesjonelle markedet, med små og mellomstore næringsbygg, entreprenører, eiendomsforvaltere og rehabilitering, er vårt desidert viktigste satsingsområde. Erfaring, interesse og samarbeidsprosjekter har gitt Akaso Elektro spesialkompetanse innenfor energieffektivisering og elektro til kjøle- og fryseanlegg.