Industri- og produksjonsbygg

Bytte fra fossil oppvarming til varmepumpe

Mange industrielle aktører har tradisjonelt stolt på fossilt brensel eller direkte elektrisk oppvarming for å møte deres varmebehov.  Å bytte til varmepumper for å produsere varme er en langt billigere og fremtidsrettet teknologi. Varmepumpe har mange fordeler:

 • Reduserte driftskostnader: Varmepumper er kjent for deres effektivitet. I stedet for å skape varme, overfører de den fra ett sted til et annet. Dette gjør at de bruker mye mindre energi sammenlignet med tradisjonelle oppvarmingssystemer. Over tid kan besparelsene i energikostnader være betydelige, erfaringsmessig er varmepumpe alene nok til å redusere energiforbruk med opp mot 50% for mange type næringsbygg.
 • Redusert karbonavtrykk: Ved å erstatte fossile brensel baserte systemer med varmepumper, vil du betydelig redusere CO²-utslippene og bidra til en grønnere industriell praksis. For bedrifter som ønsker å styrke sitt miljøvennlige omdømme, er dette et viktig skritt fremover.
 • Pålitelighet og lengre levetid: Varmepumper har færre bevegelige deler, noe som betyr mindre slitasje og lengre levetid enn mange tradisjonelle varmesystemer.
Varmepumpeanlegg for industribygg

Energitap ved dårlig regulering

En av de mest undervurderte, men mulig høyest kost/nytte, er dårlig regulering av ventilasjonssystemer.

 • Uberegnelig luftstrøm: Ventilasjonssystemer som ikke er riktig regulert kan enten blåse for mye eller for lite luft. For mye luftstrøm fører til unødvendig energiforbruk, mens for lite kan skape dårlig inneklima og kreve ekstra energi for oppvarming eller avkjøling.
 • Unødvendige start/stopp: Konstant oppstart og avstenging av systemet på grunn av dårlig regulering kan forårsake høyere energiforbruk og redusere levetiden på utstyret.
 • Ubalansert System: Uten riktig regulering kan deler av en bygning motta utilstrekkelig ventilasjon, mens andre deler mottar for mye. Dette krever ytterligere energi for å kompensere for ubalansen, som for eksempel økt oppvarming eller avkjøling.
 • Økt vedlikehold: Systemer som konstant kjører på høy drift på grunn av dårlig regulering kan oppleve mer slitasje, som igjen krever mer vedlikehold og mulige reparasjoner.
Illustrasjonsbilde av dårlig vedlikeholdt ventilasjonsanlegg

Termografering og energilekkasjer

Industribygg med deres omfattende infrastruktur og kompleksitet kan være utfordrende å vedlikeholde. Spesielt når det kommer til energieffektivitet, er det ofte vanskelig å se med det blotte øye hvor bygningen mister energi. Dette er hvor termografering kommer inn som et uunnværlig verktøy.

Termografering, eller infrarød avbildning, bruker spesielle kameraer som kan «se» varme.

Disse kameraene lager bilder som viser temperaturforskjeller, og gjør det mulig å identifisere områder med varmetap eller -inntrenging.

Hvordan hjelper det med energiutslipp?

 • Identifisering av lekkasjepunkter: Termografikameraer kan nøyaktig peke ut hvor varme eller kulde lekker ut eller inn i en bygning. Dette kan være alt fra utettheter rundt vinduer og dører til isolasjonsmangler i tak eller vegger.
 • Oppdage utstyr med feil: I næringsbygg eller produksjonsbedrifter kan feil eller dårlig isolert utstyr også være en kilde til energitap. Termografering kan avdekke slike problemer og man kan justere/fikse dårlige prosesser.
 • Forebyggende vedlikehold: Ved å oppdage problemer tidlig, kan tiltak iverksettes før de eskalerer og blir kostbare å fikse. Dette sparer både tid og penger på lang sikt.
 • Optimalisering av energi: Ved å identifisere og tette lekkasjepunkter, kan bygningen bedre beholde sin interne temperatur, redusere behovet for oppvarming eller kjøling og dermed redusere energikostnadene.
Skjermbilde fra termografering, eller infrarød avbilding, med spesielle kameraer som kan «se» varme.

Solceller

Ser du opp på det store taket av industribygget ditt? Det er mer enn bare en beskyttelse mot elementene; det kan være din neste store inntektskilde.

Her er teknikken og logikken bak solceller:

 • Gratis støm: Solceller, jobber ved å konvertere sollys direkte til elektrisitet. Med de siste fremskrittene innenfor teknologi, har effektiviteten til solceller økt betraktelig, og de er nå i stand til å produsere strøm selv på overskyede dager.
 • Netto måling: Med netto måling kan du selge overflødig energi tilbake til strømnettet. Dette betyr ikke bare at du reduserer dine egne strømkostnader, men også at du kan få en inntekt fra energiselskapene.
 • Tilpasset design: Solcellesystemer for industrielle bygninger kan skreddersys for å matche byggets spesifikke energibehov og arkitektoniske design, slik at du får mest mulig ut av investeringen din.
 • Bærekraftig fordel: I tillegg til økonomiske besparelser, vil bedriften din også styrke sitt grønne omdømme. Forbrukere og partnere verdsetter bedrifter som tar miljøansvar.
 • Lang levetid: Solceller er en etablert teknologi og har demonstrert levetid på 25+ år med minimalt vedlikehold.
 • Enova: RK Tekniske kan hjelpe til med å søke Enova støtte til ditt solcelleanlegg.
 • Batteripakker: Som et supplement kan det i noen tilfeller lønne seg med batteripakker for å lagre overskuddsenergi og for å jevne ut effekttopper. RK Tekniske har gode leverandører og kan hjelpe med å prosjektere og levere batteriløsning.
Illustrasjonsbilde av taket på et industribygg dekket med solcellepaneler

Forstå prosesser

Vi i RK har en totalteknisk kompetanse som gir oss en unik evne til å forstå systemene til våre kunder. I flere tilfeller har vi sett at denne totaltekniske kompetansen er avgjørende for at vi skal kunne hjelpe kundene våre.

 • Befaring: Når vi utfører en energianalyse, undersøker vi kundens bygning, tekniske installasjoner og daglige driftsrutiner. Dette innebærer befaring, samtaler med driftsansvarlige og gjennomgang av energiforbruk og utstyrsdata. Dette innebærer ofte samtaler med brukerne av bedriften.
 • Gjennomgang: Etter en befaring utfører vi en grundig undersøkelse som kan avdekke områder der kunden bruker mer energi enn nødvendig. Dette kan inkludere ineffektivt utstyr, dårlig vedlikehold eller driftspraksis som kan forbedres. Ofte er en forståelse og justering av rutiner et godt energitiltak i seg selv.
 • Analyse: Ved hjelp av datainnsamling og analyse kan RK Tekniske få dypere innsikt i kundens energiforbruk og identifisere muligheter for besparelser. Dette kan for eksempel være mønstre i energiforbruket som indikerer ineffektiv bruk av kjølesystemer eller ventilasjon.
 • Tiltak: RK lager en tiltaksplan for kunden for å redusere energiforbruket. Denne kan innebære oppgraderinger av utstyr, implementering av et bygningsstyringssystem, endringer i vedlikeholdsrutiner, eller opplæring av personell. Ved kompliserte anlegg kan vi foreslå endringer i systemet som kan drastisk redusere energiforbruket.
 • Overvåkning: Energieffektivitet er ikke en engangsoppgave, men en kontinuerlig prosess. RK Tekniske tilbyr derfor kontinuerlig overvåkning av energiforbruk og ytelse, samt støtte for å håndtere eventuelle problemer som oppstår.»
Teknisk skjema for å forstå hvordan prosesser virker i kjøleanlegg

Ta kontakt for en nærmere og uforpliktende presentasjon av prosess og muligheter