Vår erfaring tilsier at man kan oppnå varige besparelser på 40-80% av energiforbruket

  • Energiovervåking og kontroll Energiovervåking og kontroll

Energieffektivitet er ikke en engangsoppgave, men en kontinuerlig prosess. RK Tekniske tilbyr derfor kontinuerlig overvåkning av energiforbruk og ytelse, samt støtte for å håndtere eventuelle problemer som oppstår.

RK setter alarmgrenser på energiforbruket, overvåker, varsler og gjør tiltak om energiforbruket øker. Slik passer vi på at forbruket holder seg lavt.

Ved å overvåke og analysere energiforbruk sammen med eksempelvis værdata kan man bedre forstå hvilke tiltak som er effektive, og man kan følge med at tiltakene fortsetter å fungere etter de er utført.

Systemet som vi bruker kan også brukes i energiledelse og som verktøy for å avregne og fakturere energi fordelt på flere leietakere.

Ta kontakt