RK Tekniske

Vi skal levere komplette og
energieffektive tekniske løsninger

  • Energi Energi

Totalteknisk leverandør. 1 person å forholde seg til. 1 ansvarlig=besparelser. Vi har lang og bred erfaring innenfor dagligvare, matindustri, næringsbygg og rehab. RK har stort fokus på miljø og har levert desidert flest miljøvennlige CO₂-anlegg i regionen.

Vi tilbyr energioptimalisering av alle typer næringsbygg, med spisskompetanse innenfor bygg med kuldeanlegg. Våre erfaringstall kan enkelt fortelle deg om du vil spare penger og hvor fort en eventuell investering betaler seg. Vi følger opp og overvåker anlegget for å sikre innsparingen.

 

 

 

Kontakt oss for en uforpliktende befaring

I tillegg til bygg med kuldeanlegg, har vi generell kompetanse sammen med datterselskapene våre. Energieffektivisering er det viktigste tiltaket for å løse verdens energi- og klimautfordringer. Bygg står for ca. 40 % av energibruken. Ved hjelp av moderne teknologi, styring og regulering, kan forbruket relativt enkelt reduseres med 20–50 %. Samkjøring av tekniske installasjoner er lønnsomt. Vi hjelper din bedrift med å redusere energibruk og energikostnader.

Med alle fag i eget hus, kan vi gi råd om lysanlegg, oppvarming, vannbåren varme, varmepumper, energisentraler, ventilasjon, inneklima og reguleringsteknikker. Vi forstår andre faggrupper og har god innsikt i styrende forskrifter.